Privacyverklaring

Privacyverklaring Christelijke Bookshop De Oase Hoorn, hierna te noemen CB De Oase
Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken.
CB De Oase houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken
CB De Oase verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
– Voorletters, roepnaam en achternaam,
– E-mailadres(sen),
– Telefoonnummer

Waarom wij gegevens nodig hebben
CB De Oase verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.
– Versturen van de nieuwsbrief via een emailverzendprogramma,
– Afhandelen van uw bestelling(en),
– Informeren over lopende bestelling(en),

Hoe lang wij gegevens bewaren
CB De Oase zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In ieder geval worden uw gegevens verwijderd indien u daarom verzoekt. Overigens kun u te allen tijde ook zelf uw gegevens uit het adresbestand verwijderen. Daarvoor is bij elke per email verzonden nieuwsbrief een link in de nieuwsbrief aanwezig.

Delen met anderen
CB De Oase deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) niet met andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Uw gegevens worden uitsluitend intern in de eigen organisatie gebruikt voor de uitoefening van taken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar webmaster@oasehoorn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort, zwart te maken, ter bescherming van uw privacy. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt niet bewaard.
Recht op het indienen van een klacht: Als u een klacht wil indienen, dan heeft u daarvoor de mogelijkheid via Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
CB De Oase neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via webmaster@oasehoorn.nl.